زندانی به تعداد یک ونیم میلیون نفرانسان : غزه
اسرائیل در ماه فوریه سال دو هزار و شش میلادی پس از انتخابات فلسطین  شروع به یکسری اقدامات سیاسی واقتصادی نمود .
در سال دو هزار هفت میلادی به سختگیریهای بیشتری اقدام نمود.شهرغزه را از هوا ،زمین ودریا محاصره نمود  ورود وخروج افراد واجناس تجاری را به صورت کلی مرزبندی و مشروط نمود.
اسرائیل مابین ماههای دسامبر  سال دوهزار هشت و ژانویه دوهزارنه میلادی ،  بیست ودو روز تمام به قصد نابودی اقدام به بمباران شهر غزه نمود درپی بمباران رژیم اسرائیل تمام اراضی کشاورزی ،مدارس ،اماکن تجاری ومساکن نابود شدند.
در حال حاضردرغزه یک و نیم میلیون نفر اهل فلسطین در زندانی باز در سختترین حالت درحال گذران زندگانی هستند.
   هفتادودو درصد از مردم غزه در مرز گرسنگی به سر میبرند ، از این تعداد شصت و پنج درصد کودک که ده درصد این کودکان به جهت

نواقص بدنی حاصل از بمباران توانائی جسمی وفیزیکی خودشان را از دست داده اند .

 

وجدان تمام دنیا در این کاروان گرد هم آمد.
 درماه مه سال دو هزاروده میلادی  با جمع آوری کمکهای مردمی از سرتاسر جهان با کمک ارگانهای بشر دوستانه اعم از:
انجمن خیریه و کمک به انسانهای نیازمند ،جنبش آزادی غزه، مبارزه اتحادیه اروپا  برای پایان دادن به عملیات نظامی در غزه، کشتی غزه یونان،کشتی غزه سوئد  وکمیته بین المللی برای پایان دادن به عملیات نظامی در غزه
بالغ بر شش هزار تن کمکهای مردمی در جهت رساندن  به مردم ستمدیده غزه سازماندهی گردید.
کاروان کشتیها به همراه شش هزار تن بار، هفتصدو پنجاه نفرافراد خیر وفعال نیز به همراه داشتند.
 افرادی ازکشورآلمان،کویت،اسرائیل،ایرلند،سوئد، یونان ،قبرس جنوبی،مراکش،یمن،مصر ، الجزایر و..
با حضور افراد خیر وفعال از سی و هفت کشور که در بین این افراد بیش از پانزده نفر نماینده مجلس و پارلمان  نزدیک به شصت نفر  اهل رسانه اعم از خبرنگار وروزنامه نگار، هنرمردان وبرندگان جوایزه نوبل در بین افراد جای گرفته بودند .
اسرائیل به افراد غیر نظامی شلیک کرد.
سی مه  دوهزارده  میلادی شش کشتی با نامهای :
Defne -Gazze I- Eleftheri Mesogios- Sfendoni- Challenger 1 -Mavi Marmara

 

درنزدیکی قبرس به یکدیگر ملحق شدند.
سحرگاه سی و یکم مه کاروان کشتیها که با کمکهای مردمی از سرتاسر جهان  مستقیم عازم غزه بودند ناگهان با چهار ناوجنگی ،سه هلی کوپتر ،دو زیردریایی ،سی قایق جنگی متعلق به ارتش اسرائیل مواجه شدند.  
ساعت چهاروسی ودو دقیقه  صبح نزدیک سواحل غزه ودر هفتاد وسه مایلی در آبهای بین المللی ارتش اسرائیل با تمام تجهیزات نظامی و سربازان مسلح به سوی کشتی حامل کمکهای مردمی و افراد غیر نظامی آتش گشودند و وارد کشتی ماوی مارمارا شدند، سربازان با گلوله های پلاستیکی و گلوله های جنگی  مردم غیر نظامی ، بی دفاع و بشردوست حاضر درکشتی  را هدف قرار دادند.
در این حمله هشت نفرازفعالان خیر با تابعیت کشور ترکیه ،یک نفر با تابعیت کشور ترکیه و آمریکا جمعا نه نفر به شهادت رسیدند و پنجاه و شش نفر به شدت زخمی شدند.
ارتباط زنده تلویزیونی ارسالی از کشتی توسط اسرائیل قطع شد، اما با جهت ناآگاهی از باند دوم این عملیات به صورت زنده ارسال گردید و تمام دنیا پی به حمله وحشیانه رژیم اسرائیل بردند.
تمام افراد به عرشه برده شدند دستانشان بسته شد،خوراک و آب داده نشد،از رفتن به توالت جلوگیری شد،وسایل شخصیشان ضبط گردید،با توجه به حضور هفتصدو پنجاه نفر افراد فعال بشردوست که همه آنها با رضایت خودشان در این کشتیها حاضر شده بودند اما از طرف دولت اسرائیل با اتهام ورود غیر مجاز به اسرائیل دستگیر شدند.
افراد تک به تک به همراه پلیس با دستان دستبند زده از کشتی پائین کشیده شدند ،کشتیها به بندر آشدود در نزدیکی تل آویو برده شدند و در این مکان مسافرین چندین بار با درآوردن لباس مورد بازرسی قرار گرفتند. کلیه افراد زیر شدیدترین نوع کنترل عکسبرداری وانگشت نگاری شدند وبا تعیین رنگ چشم مورد بازجوئی قرارگرفتند.
پس از آن تمامی افراد  به زندان بئرشوا برده شدند. .ازارتباط با یکدیگر و استفاده از تلفن منع شدند
تمامی فعالین زیر فشار تماسهای دیپلماتیک وگروههای بین المللی پس ازتحمل دو روز زندانی آزاد گردیدند.
آنچه در شب سی و یکم مه در کشتی ماوی مارمارا گذشت بمانند خلاصه ای اززندگی فلسطینیهاست.
در بدترین نوع روحی روانی وجسمی قرار گرفتن،ستم دیدن ،دزدیده شدن،دستگیر شدن، زخمی شدن،گرسنه نگه داشته شدن ،بی خبر ماندن ، به کسی خبر ندادن ،کشته شدن و...
در فلسطین انسانها شصت و سه سال است اینگونه زندگی می کنند.